Vad är Ayurveda

Ayurveda betyder kunskapen om livet och är uppbyggt av två ord på sankrit: ayu (liv) och veda (kunskap). Det är världens äldsta holistiska medicinska system som har sitt ursprung i Indien för 5000 år sedan. Denna mångtusenåriga läkevetenskap om hur människan kan uppnå ett långt liv inbegriper både kropp, själ och ande.

Tre doshor eller energier – vata, pitta och kapha – bildar människans konstitution. Doshorna kan liknas vid en individs unika genetiska kod. De styr alla fysiologiska och psykologiska processer i människan och bestäms vid födelsen och förblir densamma under hela livslängden.

Ayurveda strävar efter att kurera hela individen, snarare än en sjukdom. Vad som skapar hälsa och balans i en individ leder till obalans och sjukdom i en annan. Precis som två individer med samma sjukdom kan lida olika, så kan ayurvedabehandlingar som ordineras till två individer med samma åkomma vara olika. Detta individbaserade tillvägagångssätt gör ayurveda unikt.

En individs konstitution utgörs av en dosha, en kombination av två, och, i mer sällsynta fall, en blandning av tre.  Alla tre doshorna består av naturens fem grundelement: rymd, luft, eld, vatten och jord – samma element som omfattar oss, vår jord och universum. Det är dessa element som är grundstenarna i att uppnå hälsa. Varje dosha domineras nämligen av ett eller två element. Vata är i huvudsak ett luftelement, pitta domineras av eld och vatten, kapha består mest av vatten och jord.

Genom att du förstår din unika kroppskonstitution, kan du välja den kost och göra de livsstilsval som passar just dig, och därmed uppnå en balanserad hälsa.


De tre doshorna

VATA

vataVata betyder ”det som flyttar saker” på sanskrit. Vata ansvarar för all rörelse i själ och kropp – luften som passerar in och ut ur lungorna, blodcirkulationen, näringsämnen som rör sig genom matsmältningskanalen, samt tankarnas rörelse i hjärnan. Vata främjar balans mellan tanke och känsla, och ger upphov till kreativitet, aktivitet och klar förståelse. Huvudsakligen reglerar vata nervsystemet. I dess balanserade tillstånd genererar vata entusiasm och reglerar samtliga kroppsaktiviteter, däribland förstånd och tal. Det ser till att alla sinnesorgan fungerar korrekt, och initierar och verkställer urin- och avföringsimpulser.

I obalans kan vata resultera i utmärgling, svart missfärgning, gasbildning, väderspänningar, förstoppning, förlust av styrka, sömnstörning och sinnesrubbningar, irrelevant tal och yrsel. Det leder också till kroppsvärk, viktminskning, spruckna och torra läppar, torrhet i mun och ögon, knastrande leder, stelhet, styvhet mm.

PITTA

pittaPitta är kroppens eld, som t ex reglerar kroppstemperaturen och de enzymer som smälter och omvandlar mat till näring. Alla ämnesomsättnings- och matsmältningsfunktioner är beroende av pittas eld. Förutom kroppstemperaturen sköter den även syn, hunger, törst, aptit, hudens kvalitet och glans, intelligens, och ger blodet dess karaktäristiska röda färg. Pitta styr också vår förmåga att smälta idéer och intryck, och medverkar därmed aktivt till att åstadkomma en verklig verklighetsuppfattning. Den stimulerar intellektet och bestämmer vår beslutsamhet att uppnå mål i livet.

I obalans, producerar pitta gul missfärgning i avföring, urin, hud och ögon. Det skapar också omåttlig hunger, törst, sveda och för lite sömn. Överhettning i form av starkt kryddad mat och för mycket stress kan ta sig i uttryck i ilska, aggressivitet och att individen förlorar sin empatiska förmåga.

KAPHA

kaphaKapha håller ihop kroppen och ger struktur och form till allt från en individuell cell/atom till muskler och skelett. Den står för kroppens fysiska och psykiska styrka, stabilitet och uthållighet, och dess kapacitet att motstå negativa känslor, spänning mm. Kapha styr immunsystemet, motstånd mot sjukdomar och även sexuell potens. Den ger själen och kroppen dess stabilitet och uthållighet. Kapha står för kroppens uppbyggande – anaboliska – krafter: den bildar nya celler och vävnader, som ständigt förstörs (vata) och återskapas.

I obalans kan kapha skapa långsam matsmältning, ökad tyngdkänsla i kropp och sinne, allergiska problem, problem med slemhinnor, ökat behov av sömn och depressioner.

 


Prakriti- din konstitution

Människans konstitution består av sju huvudtyper, även om ayurveda tar hänsyn till hundratals subtilare varianter. Dessa är:

  • Vata-typ
  • Pitta-typ
  • Kapha-typ
  • Vata-pitta-typ
  • Vata-kapha-typ
  • Pitta-kapha-typ
  • Vata-pitta-kapha-typ

 

Historia

I dess skriftliga form har ayurvedan funnits i c:a 2000 år. Före skrivkonstens uppkomst har den muntligen överförts från generation till generation. Det var Vyasa som först presenterade ayurvedas visdom i skrift. Allteftersom ayurvedisk läkevetenskap utvecklades kom den c:a 1500 år före Kristus att delas in i åtta inriktningar:

Internmedicin
Pediatrik
Psykiatri
Öron, näsa och hals (oto-rhino-laryngologi)
Kirurgi (inklusive anatomi)
Toxikologi
Föryngringslära
Fertilitetslära (behandling av impotens och sterilitet)