Osteopati

Osteopati

Osteopatin är en manuell medicin som innebär att man använder händerna som redskap i diagnos och behandling. Man behandlar kroppen som helhet och försöker hitta de bakomliggande orsakerna till varför besvären har uppstått.
Genom förbättrad belastning och ledfunktion påverkas hela kroppen, muskelspänningar avtar, blodcirkulationen och nervsystemet stimuleras så att kroppens självläkande system kan fungera optimalt.