Om Rasayana

Rasayana


Rasayana är grundat av mig, Dr Sangeeta Balaprakash. Rasayana kommer från sanskrit och betyder vitalitet och föryngring. Det är en av åtta grenar inom Ayurveda. Ayurveda har två mål: förebygga sjukdom hos friska och bota sjukdomar hos sjuka. Det första målet uppnås genom Rasayana.

“Rasa” är energigivande flytande näring, slutprodukten av en välfungerande och frisk matsmältning. Rasa förser kroppen med näring, styrka, uthållighet och immunitet. Det stärker våra sinnesorgan, ger näring till våra vävnader, energi till vårt sinne, upprätthåller hälsa, ökar livskvaliteten och förlänger livet.

För att upprätthålla en livskraftig rasa krävs en stark och balanserad matsmältning. Men nyckeln till fysisk och psykisk hälsa ligger inte bara i hur vi bryter ned och smälter mat, utan också i hur vi smälter intryck och tankar, tar till oss nya idéer och information i övrigt. Matsmältningsbesvär leder till att toxiner ansamlas både fysiskt och mentalt och att rasa bryts ner, vilket ger upphov till många sjukdomar.

Rasayana är all mat, örter, livsstilsval, tankar och attityder som har en positiv effekt på vår hälsa. Det är målet jag vill uppnå med min ayurvedapraktik: vänta inte tills du blir sjuk, upprätthåll din hälsa genom den mat och en livsstil som passar just dig. Ha positiva tankar och attityder i livet och du kommer att njuta ett långt, hälsosamt och lyckligt liv fyllt med rasa.

Idag erbjuder Rasayana och Dr.Sangeeta konsultationer, föreläsningar, workshops, utbildningar i Sverige, samt behandlingsresor till Kerala, Indien.