Panchakarma – rening av kropp och sinne

21 dagar med ayurvediska renings- och vitaliseringsbehandlingar – Panchakarma – omprogrammerade mig och ryckte upp förstelnade tankemönster med rötterna.

jag-flodbåt-beskurenJag åkte på Panchakarma till Sree Chithra Ayur home, Kerala, för att läka ut en skilsmässa som resulterat i att jag helt förlorat aptiten, gått ner i vikt och gått in i en depression med hyperaktivitet. Men patienter från hela världen kommer med vitt skilda besvär: övervikt, psoriasis, artrit, astma och allergi.

En kombination av stillhet och fysiska behandlar på sjukhuset gjorde det omöjligt för sinnet att fly. Kroppens signaler blir så uppenbara att jag tvingades möta de där obehagliga minnena, längtan och obearbetad sorg. Sakta, i takt med att ghee, olje- och risbadsbehandlingar, och lavemang verkar i kroppen, släpper sinnet greppet om den automatiska varseblivningen och medvetandet expanderar och jag blir full av energi.

Många av behandlingarna är sköna och avslappnade, som varma oljebad (Pizhchil) eller varm olja som droppas i pannan under 45 minuter (Shirodhara). Men jag vill inte skönmåla den här renings- och vitaliseringsbehandlingen. En full panchakarma förutsätter både uthållighet och tillit. Men framför allt att du vågar stå ut med obehaget en stund. Allt som kroppen känner och sinnet tänker tvingas nämligen upp till ytan. Det är inte ovanligt att du upplever mer besvär av dina krämpor och tankemönster mitt i behandlingen.

I synnerhet den initiala utrensningen Snehapana kan upplevas som särskilt utmanande. Snehapana är ghee i flytande form kokat med olika örtmediciner beroende på patientens besvär, så kallad gritham, som intas oralt. Dosen ökas för varje dag upp till sju dagar. Det vanliga är att ta ghee i fem dagar.

Kärleksbehandling

Snehapana, som betyder smörjning på sanskrit, syftar just till att mjuka upp alla stelnade toxiner som sitter i vävnader, organ och sinnet. När gheet har spridit sig överallt i hela kroppen så kollapsar matsmältningen, varför diarré, förstoppning, huvudvärk och ont i kroppen är vanliga symptom under behandlingen. Och det är ett gott tecken. Då vet man att gheet verkar som det ska.

Enligt ayurveda är det endast tre substanser som kan penetrera hjärnan: alkohol, gift och ghee. På sjätte dagen i snehapana börjar gheet att bearbeta emotionerna, och på sjunde dagen demonteras alla tankemönster. Och det blir alldeles lugnt i sinnet.

På Malayalam, det lokala språket i Kerala, betyder sneha kärlek. Så för varje dags dos tilltar kärleken. Kärlektanken är väldigt bra att ha med sig när det känns som värst.

Den självmedvetenhet, medkänsla och kärlek jag känner för mig själv efter avslutad Panchakarma har jag att tacka snehapana (kärlek), olje- och risbadsbehandlingar, och lavemang, men inte minst alla vänliga och genuint goda människor som sköte om mig på Sree Chithra Ayur home.

Panchakarma på Sree Chithra Ayur Home

Är du intresserad att genomgå en Panchakarma? Jag på plats på Sree Chithra Ayur home mellan mitten av november till och med mitten av januari och guidar och stöttar dig genom behandlingen.

Det finns även möjlighet att göra mildare renings- och föryngringsbehandlingar på Sree Chithra Ayur home.

Ingår i priset

  • Ett team av ayurvedaläkare och sköterskor som tar hand om dig.
  • Alla behandlingar är inkluderade i priset.
  • Ayurvedisk kost på ekologiska råvaror ingår.

Läs mer om behandlingar och sjukhuset på Sree Chithra Ayur Home hemsida

För mer information och kommande informationsträff, kontakta sangeeta@rasayana.se

Text Marie Androv, Ayurvedisk Livsstilskonsult, www.sjalikropp.se
Redaktör Dr Sangeeta Balaprakash

[totop] to Top [/totop]