Inom ramen för den utbildning till ayurvedisk livstilskonsult som jag håller i Yogayamas regi erbjuds en påbyggnad med praktik i Indien. Kostnaden för detta tillkommer. Praktiken innebär en fyra veckor lång och intensiv praktik vid ett ayurvediskt sjukhus i Kerala, där deltagarna även får lära sig att ge ayurvedisk behandling. Det är en intensiv praktik, med ytterligare cirka 120 timmar att komplettera Yogayamas utbildning med. Efter genomförd praktik tilldelas deltagarna ett certifikat. Den här praktiken kommer att öka deltagarens förståelse och kunskap om ayurveda. Praktiken i Kerela kan jämföras med liknande Ayurvedic Lifestyle Consultants-utbildningar i andra europeiska länder, som normalt är uppbyggda på 300-500 timmar.