Ayurveda – kunskapen om livet – översätts ofta i Indien med vetenskapen om livet för att den just är evidensbaserad. Läran har beprövats under många tusen år då ayurvedautövare har behandlat sjukdomar och obalanser med naturlig örtmedicin, kost- och livsstilsråd.

I takt med att ayurvedan blir en etablerad komplementärmedicin i väst behöver vi inte bara veta att det fungerar, utan också hur det fungerar. Forskning syftar till att visa att medicinerna och behandlingarna är effektiva och säkra ur ett västerländskt perspektiv.

Idag pågår därför kliniska studier för att jämföra ayurvedabehandlingar med västerländsk medcin inom t ex diabetes, kroniska hjärtbesvär, förstoppning, acne etc.

Läs mer om forsking inom ayurveda

US National Centre for Complementary and Alternative Medicine
International Journal of Ayurveda Research